فال و طالع بینی فالگو

فال,طالع بینی,فال آنلاین,آموزش فال,تست روانشناسی,شناخت شخصیت,تعبیر خواب,دعای مشکل گشا

 

طالع بینی مصری

 

طالع بینی مصری 

مصريان طالع اشخاص را در رابطه با تأثير ستارگان و سيارات و خورشيد و ماه بر روي آنان پيشگويي ميكردند كه البته اين عمل مستلزم اطلاع دقيق از محل استقرار سيارات در بروج و مجموعه هاي آسماني است.

به ويژه محل قرار گرفتن ماه و خورشيد در موقعيتهاي مختلف در لحظه تولد افراد مورد توجه بوده است و اين كه خورشيد و ماه در چه زاويه و در كدام برج واقع شده باشند.

طالع بینی مصری ، هر ماه را به سه دهه اول و دوم و سوم تقسیم نموده و هر دهه را به صورت مجزا مورد بررسی قرارداده است.

 

طالع بینی مصری متولد مهر : دهه اول 

متولدين دهه اول اين ماه افرادي معتدل ؛ باهوش؛ مردم دوست ؛ بخشنده و هنردوست هستند.

اين افراد از لحاظ جسماني داراي تناسب اندام ؛ چهره‎اي سفيد و مايل به گندمگون و چشم سياه هستند.

از نظر شغلي اغلب اين افراد دانشمند ؛ متخصص ؛ سياستمدار ؛ نويسنده ؛ مصلح اجتماعي و شاغل در رشته‎هاي هنري ميباشند و علاقمند به طبيعت بوده از نظر خانوادگي افراد متعادل – خوش برورد و پاكدل هستند .

متولدين اين دهه اغلب داراي مشخصات ارثي و ژنتيكي بوده و شباهت زيادي به پدربزرگها و مادربزرگها و .... دارند ؛ اغلب اين افراد درون‎گرا ؛ فاميل دوست ؛ طرفدار ازدواج‎هاي فاميلي و زندگي جمعي هستند و در امور شغلي نيز اغلب طالب كار جمعي ميباشند.

اين افراد گاه دچار اشتباهات و مشكلاتي ميشوند، اما اغلب قادر به رفع و حل و فصل آنها خواهند بود ، بعضاً با رفتار غير ارادي در امور اقتصادي و گاه سياسي، دچار اشتباهاتي مي‎شوند اما اغلب به اشتباه خودپي برده و به آن اعتراف ميكنند .

 

طالع بینی مصری متولد مهر : دهه دوم

متولدين دهه دوم اين ماه از لحاظ رفتار و كردار افراطي بوده و داراي عدم ثبات ميباشند.

اين افراد اغلب حساس و عصبي اند ؛ داراي عكس‎العمل تند نسبت به ناملايمات ؛ در ارتباط عاطفي متغير ؛ در مقابل محبت، محبت افراطي و در مقابل نامهرباني، سخت نامهربان ؛ از نظر اقتصادي كم و بيش موفق ؛ مشكل پسند ؛ در زندگي خانوادگي اغلب منضبط و پرخاشجو و ايرادگیرند .

در امور اجتماعي و سياسي، افرادي ستيزه‎جو ؛ در درگيريها جسور ؛ حق طلب ؛ اهل مجادله و بحث و گفتگو ؛ كنجكاو و پيگير در مسائل و بالاخره بر اين باورند كه بايستي خوبي را با خوبي و بدي را با بدي پاسخ داد .

 

طالع بینی مصری متولد مهر : دهه سوم

متولدين دهه سوم اين ماه از لحاظ فيزيكي متفاوت بوده برخي داراي اندامي متناسب ؛ قدي متوسط ؛ استخوان درشت و گاه چاق هستند.

برخي ديگر لاغر و ضعيف و داراي اندامي نامناسب بوده و برخي ديگر زيبا و خوش اندام مي‎باشند.

متولدين اين دهه از ماه از لحاظ رواني متعادل ؛ طالب سكون آرامش ؛ داراي زندگي متعارف ؛ نسبت به مسائل ديگران بي تفاوت ؛ در مسائل خانوادگي ناصح ديگران ؛ از نظر زندگي زناشويي خوش شانس و راضي ؛ از نظر شغلي طالب مشاغل كم دردسر هستند . 

در زمينه تخصصي دقيق و سمج و در زندگي اجتماعي افرادي سازگار ؛ صلح طلب و مردمدار ؛ پرهيز از هرگونه ريسك و خطر ؛ از لحاظ ظاهر نسبتاً خوش پوش و آراسته ؛ خوش برخورد ؛ آرام و باثبات و تا حدي شكاك اند .

متكي به يافته‎ها و تجارب شخص ؛ اهل بحث و مجادله ؛ طالب در امور اجتماعي اغلب طرفدار مكاتب مختلف ؛ در امور اجرايي و بازرسي و تفتيش موفق ؛ در تجارت عموماً ناموفق ؛ دراي تنوع در افكار ؛ زماني عجول و زماي ديگر صبور و منطقي اند .

انها فعال و بعضاً تنوع طلب در شغل ؛ در زندگي زناشويي اغلب موفق ؛ برخي گرفتار اضطراب و تشويش ؛ بيشتر داراي خصوصيات ارثي و ژنتيكي ؛ در صورت داشتن تربيت ديني و عرفاني، موقعيت خوبي به دست خواهند آورد.

همساز با هر موقعيت ؛ شريك و همكار خوب اما نه چندان مثمرثمر و فعال و گروه ‎گراست . 

 فالگو